Programy pro výuku dětí s poruchou zraku


Kateřina Štromerová Vedoucí práce: Petr Felkel Bakalářská práce 2011
Grafické podklady pro některé metody terapie zrakově postižených dětí existují v současné době pouze v papírové podobě. Cílem této práce byla digitalizace těchto podkladů a vytvoření elektronické verze cvičení. Výstupem je funkční program implementující některé typy těchto úloh a sada obrázků, které tento program využívá. Aplikace byla vytvořena ve vývojovém protředí GamLab Studio. Program byl otestován ve speciální mateřské škole a je připraven k použití.