Prostorová tvorba bližší informace o studiu na katedře

Prostorová tvorba

Detaily předmětu

Vyučující Marian Karel a Josef Šafařík
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr L
Zakončení Z + Zk
Web https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4387
Rozvrh B4M39PTV

Anotace

Koncepce předmětu vychází z dlouholetých profesních zkušeností sochařů Mariana Karla a Josefa Šafaříka. Ateliérová zadání jsou koncipována tak, aby u studenta rozvíjela prostorový a tvarový cit s ohledem na jeho oborové zaměření. Předmět si neklade za cíl vychovat sochaře nebo designéra, jeho hlavní náplní je u něj za pomoci důmyslných prostorových zadání a etud vzbudit zájem o tvar, hmotu a jejich prostorovou charakteristiku. Dalším aspektem, na který je zde kladen důraz, je snaha "zvednout studenta od monitoru" a tvořit za pomocí elementárních technik jako je kresba a modelování tvořit spontánně. Student je zde konfrontován se základními kompozičními a formotvornými principy tvarové psychologie. Ty si zde ověřuje v důmyslných kompozičních zadáních. Co je formát? Jak ho chápat? Jak jej překročit? Předmět využívá zázemí sochařských a designérských dílen FA ČVUT.

Přednášky

 • 1.

  Úvod do prostorově plastického studia (historie i současnost). Seznámení studentů s koncepcí a strukturou atelieru, jeho náplní a požadavků, které na ně budou v průběhu semestru kladeny.

 • 2.

  Seznámení se základními pojmy tvarové psychologie, kompoziční zadání

 • 3.

  Zákonitosti práce s materiálem - sochařská hlína

 • 4.

  Hmota, objem, tvar; plný a prázdný prostor

 • 5.

  Vypnutí objemu, celek, souvislosti

 • 6.

  Rozvoj prostorové představivosti; formát, rám a ohraničení

 • 7.

  Řád, rytmus, opakování, střídání, vybočení z řádu

 • 8.

  Zkušenosti s materiálem a jeho zpracováním

 • 9.

  Zadání semestrální úlohy

 • 10.

  Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení,...)

 • 11.

  Diskuze nad návrhy a variantami sem. prací; konzultace prvních nápadů

 • 12.

  Diskuze a konzultace nad technickou realizací v dílnách

 • 13.

  Dotažení celku, finální úpravy, retuš

 • 14.

  Vystavení semestrálních prací

Cvičení

 • 1.

  Práce v dílně, seznámení se s úkoly a postupy

 • 2.

  První úloha: Seznámení se základními pojmy a principy tvarové psychologie.

 • 3.

  První úloha: Seznámení se základními pojmy a principy tvarové psychologie.

 • 4.

  Druhá úloha: Etudy inspirované vybranými Gestalt zákony.

 • 5.

  Druhá úloha: Etudy inspirované vybranými Gestalt zákony.

 • 6.

  Druhá úloha: Etudy inspirované vybranými Gestalt zákony.

 • 7.

  Třetí úloha:. Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení).

 • 8.

  Třetí úloha:. Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení).

 • 9.

  Třetí úloha:. Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení).

 • 10.

  Semestrální úloha: Možnost individuálního zadání s vazbou na semestrální či diplomovou práci a případná spolupráce a participace na semestrálních úkolech studentů Designu FA ČVUT (mezioborová spolupráce).

Literatura & zdroje

 • 1.

  Josef Hlaváček : Kompozice podle Rudolfa Arnheima ISBN: 8086039323 (brož)

 • 2.

  Gyorgy Kepes, S. Giedion, S. I. Hayakawa : Language of Vision : Courier Corporation, 1995 Počet stran: 228

 • 3.

  Kulka Jiří: Psychologie umění ISBN: 9788024723297