Realistická syntéza obrazu bližší informace o studiu na katedře

Realistická syntéza obrazu

Detaily předmětu

Vyučující Vlastimil Havran
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr Z
Zakončení Z + Zk
Web https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4m39rso/start
Rozvrh b4m39rso

Anotace

Předmět se zabývá technikami a algoritmy globálního osvětlení používanými pro vytváření realistických obrazů na počítači (realistický rendering). Několik přednášek se věnuje matematickým a fyzikálním základům výpočtu globálního osvětlení: popis rozložení světla ve scéně, odraz světla na površích objektů, zobrazovací rovnice, použití metody Monte Carlo pro její řešení. Další přednášky se věnují praktickým algoritmům používaným pro výpočet globálního osvětlení v plně syntetických scénách (pouze počítačové modely) a ve scénách kombinovaných (vkládání počítačových modelů do reálných filmových scén). Poslední tři přednášky se zabývají pokročilými technikami výpočtu globálního osvětlení v reálném čase na grafickém hardwaru. Cvičení mají projektový charakter. Studenti zaměření počítačová grafika mohou v rámci předmětu začít pracovat na magisterské práci.

Přednášky

 • 1.

  Úvod do globálního osvětlení, světlo, radiometrie, fotometrie, světelné zdroje.

 • 2.

  Interakce světla s materiály, BRDF, modely BRDF, měření BRDF.

 • 3.

  Zobrazovací rovnice, důležitost, transportní operátor, stochastické sledování paprsku.

 • 4.

  Vícerozměrné integrály.

 • 5.

  Numerické řešení zobrazovací rovnice, Monte Carlo a kvazi-Monte Carlo metody, vzorkovací strategie.

 • 6.

  Trasování rozprostřených paprsků, trasování cest.

 • 7.

  Vychýlené metody: fotonové mapy, iradiance a radiance caching.

 • 8.

  Metody radiozity.

 • 9.

  Opticky aktivní prostředí a jiné speciální metody šíření světla.

 • 10.

  Písemka, Úvod do systému Photorealistic RenderMan.

 • 11.

  Vzorkování, alias, anti-aliasing.

 • 12.

  Osvětlení z HDR obrázků (image-based lighting) na CPU/GPU.

 • 13.

  Rezerva.

Cvičení

 • 1.

  Úvod, organizace cvičení, prezentace témat semestrálních prací

 • 2.

  Přidělení témat semestrálních prací

 • 3.

  Konzultace

 • 4.

  Samostatná práce

 • 5.

  Konzultace

 • 6.

  Samostatná práce

 • 7.

  Konzultace

 • 8.

  Samostatná práce

 • 9.

  Konzultace

 • 10.

  Samostatná práce

 • 11.

  Odevzdání semestrálních prací

 • 12.

  Prezentace semestrálních prací

 • 13.

  Prezentace a zápočet

Literatura & zdroje

 • 1.

  M. Pharr, G. Humphreys.: Physically Based Rendering. Morgan Kaufmann, 2004, ISBN: 0-12-553180-X.

 • 2.

  K. Bala, P. Dutre, P. Bekaert: Advanced Global Illumination, A.K.Peters 2006

 • 3.

  Žára J. a kol.: Moderní počítačová grafika. Computer Press, 2005, ISBN 80-251-0454-0