Výpočetní geometrie bližší informace o studiu na katedře

Výpočetní geometrie

Detaily předmětu

Vyučující Petr Felkel
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr Z
Zakončení Z + Zk
Web https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/cg/start
Rozvrh B4M39VG

Anotace

Cílem výpočetní geometrie je analýza a návrh efektivních algoritmů pro určování vlastností a vztahů geometrických objektů. Řeší se problémy geometrického vyhledávání, problém polohy bodu, hledání konvexní obálky množiny bodů v d-rozměrném prostoru, problém hledání blízkých bodů, výpočet průniků polygonálních oblastí a poloprostorů, geometrie rovnoběžníků. Seznámíme se s novými směry návrhu algoritmů. Výpočetní geometrie nachází uplatnění nejen v geometrických aplikacích, ale i v obecných vyhledávacích problémech.

Přednášky

 • 1.

  Výpočetní geometrie (VG), typické aplikace, techniky návrhu efektivních algoritmů

 • 2.

  Geometrické vyhledávání - lokalizace oblasti pro zadaný bod

 • 3.

  Geometrické vyhledávání - range search

 • 4.

  Konvexní obálka množiny bodů v rovině

 • 5.

  Konvexní obálka množiny bodů v prostoru

 • 6.

  Voronoiův diagram množiny bodů

 • 7.

  Voronoiův diagram úseček, Voronoiovy diagramy vyšších řádů

 • 8.

  Planární triangulace

 • 9.

  Algoritmy výpočtu průsečíků množiny úseček.

 • 10.

  Průsečík množiny úseček s obdélníkovým oknem

 • 11.

  Arrangementy

 • 12.

  Duální algoritmy.

 • 13.

  Nové směry v návrhu algoritmů

 • 14.

  Rezerva

Cvičení

 • 1.

  Seznámení s formou cvičení. Výběr témat. Robustnost geometrických predikátů

 • 2.

  Samostatná příprava prvních vystoupení

 • 3.

  Vystoupení na zadané téma, diskuse. Hodnocení materiálů a projevu ostatními studenty, náměty na vylepšení.

 • 4.

  Vystoupení na zadané téma

 • 5.

  Vystoupení na zadané téma

 • 6.

  Vystoupení na zadané téma

 • 7.

  Vystoupení na zadané téma

 • 8.

  Vystoupení na zadané téma

 • 9.

  Vystoupení na zadané téma

 • 10.

  Vystoupení na zadané téma

 • 11.

  Vystoupení na zadané téma

 • 12.

  Vystoupení na zadané téma

 • 13.

  Zápočet

 • 14.

  Rezerva

Literatura & zdroje

 • 1.

  Berg, M. de, Cheong, O., Kreveld, M. van, Overmars, M.: Coputational Geometry. Algorithms and Applications, Springer-Verlag, Berlin, 3rd ed., 2008.

 • 2.

  Rourke, Joseph: Computational Geometry in C, Cambridge University Press, 2.vydání, 2000.

 • 3.

  Preperata F.P.- M.I.Shamos: Computational Geometry An Introduction. Berlin, Springer-Verlag, 1985.