Vytváření grafického obsahu bližší informace o studiu na katedře

Vytváření grafického obsahu

Detaily předmětu

Vyučující Ladislav Čmolík
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr Z
Zakončení Z + Zk
Web https://moodle.fel.cvut.cz/course/BE4B39VGO
Rozvrh BE4B39VGO

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi. Studenti a studentky se naučí navrhnout a vytvořit prostorovou scénu, vytvořit a přidat textury imitující geometrické detaily a materiály (např. povrch stěny, dřevo, oblohu) a rozmístit a nastavit osvětlení. Zároveň se naučí nezbytné pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky.

Přednášky

 • 1.

  Polygonalní representace 2D and 3D objektů

 • 2.

  Polygonální modelování 3D objetů

 • 3.

  Polynomiální reprezentace a modelování 2D objektů

 • 4.

  Polynomiální reprezentace a modelování 3D objektů

 • 5.

  Dělené plochy, implicitní plochy a další modelovací techniky

 • 6.

  Procedurální modelování 2D a 3D objektů

 • 7.

  Světlo a barvy

 • 8.

  Světlo a barvy ve 3D modelování

 • 9.

  2D rastrová grafika

 • 10.

  Operace s rastrovým obrazem

 • 11.

  2D rastrová grafika ve 3D modelování

 • 12.

  Řízení úrovní detailu

 • 13.

  Virtuální a rozšířená realita

Cvičení

 • 1.

  Seznámení s předmětem

 • 2.

  Úvod do modelování 3D objektů

 • 3.

  Polygonální modelování 3D objektů - blokování

 • 4.

  Polygonální modelování 3D objektů - volné modelování

 • 5.

  Modelování 3D objektů pomocí dělených ploch

 • 6.

  Modelování 3D objetků pomocí sochaření (sculpting)

 • 7.

  1. test

 • 8.

  Modelování materiálů a jejich aplikace na 3D objekt

 • 9.

  Aplikace textur na 3D objekt

 • 10.

  Kompozice obrazů pro 3D modelování

 • 11.

  Projekce textur, zapékání textur

 • 12.

  Modelování úrovní detailu

 • 13.

  2. test

Literatura & zdroje

 • 1.

  Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel. Moderní počítačová grafika, 2. vydání. Computer Press, 2005.

 • 2.

  I. Kerlow, Mistrovství 3D animace, Computer Press, 2011.