Vytváření grafického obsahu


Range
2 + 2
Semester
Z
Credits
6
Completion
Z + Zk
Time table
BE4B39VGO

Annotation

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi. Studenti a studentky se naučí navrhnout a vytvořit prostorovou scénu, vytvořit a přidat textury imitující geometrické detaily a materiály (např. povrch stěny, dřevo, oblohu) a rozmístit a nastavit osvětlení. Zároveň se naučí nezbytné pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky.

Lectures

1.Polygonalní representace 2D and 3D objektů
2.Polygonální modelování 3D objetů
3.Polynomiální reprezentace a modelování 2D objektů
4.Polynomiální reprezentace a modelování 3D objektů
5.Dělené plochy, implicitní plochy a další modelovací techniky
6.Procedurální modelování 2D a 3D objektů
7.Světlo a barvy
8.Světlo a barvy ve 3D modelování
9.2D rastrová grafika
10.Operace s rastrovým obrazem
11.2D rastrová grafika ve 3D modelování
12.Řízení úrovní detailu
13.Virtuální a rozšířená realita

Exercises

1.Seznámení s předmětem
2.Úvod do modelování 3D objektů
3.Polygonální modelování 3D objektů - blokování
4.Polygonální modelování 3D objektů - volné modelování
5.Modelování 3D objektů pomocí dělených ploch
6.Modelování 3D objetků pomocí sochaření (sculpting)
7.1. test
8.Modelování materiálů a jejich aplikace na 3D objekt
9.Aplikace textur na 3D objekt
10.Kompozice obrazů pro 3D modelování
11.Projekce textur, zapékání textur
12.Modelování úrovní detailu
13.2. test

Literature and resources

  1. Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel. Moderní počítačová grafika, 2. vydání. Computer Press, 2005.
  2. I. Kerlow, Mistrovství 3D animace, Computer Press, 2011.