Web

Vytváření grafického obsahu


Vyučující
Rozsah výuky
2 + 2
Semestr
Z
Kredity
6
Zakončení
Z + Zk
Rozvrh
BE4B39VGO
Web

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s metodami vytváření 2D a 3D grafického obsahu a jejich použitím v praxi. Studenti a studentky se naučí navrhnout a vytvořit prostorovou scénu, vytvořit a přidat textury imitující geometrické detaily a materiály (např. povrch stěny, dřevo, oblohu) a rozmístit a nastavit osvětlení. Zároveň se naučí nezbytné pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky.

Přednášky

1.Polygonalní representace 2D and 3D objektů
2.Polygonální modelování 3D objetů
3.Polynomiální reprezentace a modelování 2D objektů
4.Polynomiální reprezentace a modelování 3D objektů
5.Dělené plochy, implicitní plochy a další modelovací techniky
6.Procedurální modelování 2D a 3D objektů
7.Světlo a barvy
8.Světlo a barvy ve 3D modelování
9.2D rastrová grafika
10.Operace s rastrovým obrazem
11.2D rastrová grafika ve 3D modelování
12.Řízení úrovní detailu
13.Virtuální a rozšířená realita

Cvičení

1.Seznámení s předmětem
2.Úvod do modelování 3D objektů
3.Polygonální modelování 3D objektů - blokování
4.Polygonální modelování 3D objektů - volné modelování
5.Modelování 3D objektů pomocí dělených ploch
6.Modelování 3D objetků pomocí sochaření (sculpting)
7.1. test
8.Modelování materiálů a jejich aplikace na 3D objekt
9.Aplikace textur na 3D objekt
10.Kompozice obrazů pro 3D modelování
11.Projekce textur, zapékání textur
12.Modelování úrovní detailu
13.2. test

Literatura a zdroje

  1. Jiří Žára, Bedřich Beneš, Jiří Sochor, Petr Felkel. Moderní počítačová grafika, 2. vydání. Computer Press, 2005.
  2. I. Kerlow, Mistrovství 3D animace, Computer Press, 2011.