Základy multimediální tvorby bližší informace o studiu na katedře

Základy multimediální tvorby

Detaily předmětu

Vyučující Roman Berka
Rozsah výuky 4+4+2
Kredity 3
Semestr Z
Zakončení Kz
Web https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B39ZMT/
Rozvrh B6B39ZMT

Anotace

Předmět seznámí studenty se základními principy pořizování a zpracování multimediálního obsahu se zaměřením na zpracování obrazu, videa a zvuku a dále na zásady grafického návrhu a jeho implementaci ve webovém prostředí. Předmět je organizován v rámci blokové výuky, kdy v rámci čtyř dnů studenti postupně absolvují jednotlivé části kurzu rozděleného na 2 přednášky a 2 dílny v každém dnu, ve kterých proběhne praktická část. Studenti si zde budou osvojovat praktické zásady při akvizici a zpracování multimediálního obsahu přičemž budou využívat několik různých typů nástrojů na úrovni aplikací a na úrovni jednoduchého kódu. Veškeré nabyté znalosti studenti uplatní v rámci posledního dne věnovaného vlastnímu návrhu a jeho uplatnění v rámci webového projektu. Po absolvování předmětu studenti zrealizují vlastní samostatný projekt a po jeho odevzdání budou hodnoceni.

Přednášky

 • 1.

  Digitální obraz - barva, chromatický diagram, obrazové formáty, průhlednost, akvizice grafické informace (fotografování, rendering, montáž, 2D konstrukce, kresba).

 • 2.

  Práce s digitálním obrazem - kompozice, konverze, grafické aplikace, programové nástroje a postupy.

 • 3.

  Video - formáty pro video, kvalitativní parametry videa, kompozice videa, akvizice a přenos videa, kamera a její ovládací prvky.

 • 4.

  Práce s videem - techniky střihu, základní pravidla střihové skladby, nástroje pro zpracování videa.

 • 5.

  Zvuk - zvukový signál a jeho formy (digitální a analogová), formáty pro ukládání zvuku. Pojmy tón, barva tónu, rytmus, náběh, dozvuk. Akvizice zvuku, mikrofony a jejich charakteristika.

 • 6.

  Práce se zvukem - zvuk jako signál vs. hudební komponenta vs. obecný zvuk, kompozice zvuku, programové a hardwarové nástroje pro práci se zvukem.

 • 7.

  Grafický návrh - kompozice a formát, práce s barvami, písmo, rozbor designu hotových webových stránek.

 • 8.

  Síťové a webové technologie - podpora pro prezentaci multimediálního obsahu ze strany webových technologií.

Cvičení

 • 1.

  Snímání fotografie. Rozlišení, šum, světlo, hloubka ostrosti.

 • 2.

  Zpracování digitálního obrazu. Kompozice, úpravy barev, retuš. Práce v počítačové učebně.

 • 3.

  Snímání videa. Kamera a její nastavení. Pravidlo osy, technika záběru.

 • 4.

  Zpracování videa. Střihové operace a jejich výběr, transformace videoklipu (translace, rotace, změna měřítka). Kompozice videa. Práce v počítačové učebně.

 • 5.

  Snímání zvuku. Mikrofon a záznamové zařízení. Technika snímání jedno a vícekanálového zvuku.

 • 6.

  Zpracování zvuku. Filtrace, šum, ruch. Editace zvukového signálu a kompozice více zvukových signálů. Práce v počítačové učebně.

 • 7.

  Zpracování grafického návrhu. Využití materiálu z předchozích cvičení. Práce v počítačové učebně.

 • 8.

  Realizace grafického návrhu. Využití zpracovaného materiálu a jeho zakomponování do designu webové stránky.

Literatura & zdroje

 • 1.

  Žára a kol.: Moderní počítačová grafika, Computer Press Brno, 2004, ISBN: 80-251-0454-0.

 • 2.

  Manuály a tutoriály ke grafickým aplikacím Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Sony Vegas, GIMP, Audacity dostupné na internetu. Viz příklady odkazů: - GIMP: http://www.linuxsoft.cz/gimp/ - Adobe Premiere: http://www.mediacollege.com/adobe/premiere/pro/ - Adobe Photoshop: http://www.tutoriarts.cz/tutorialy/photoshop-13.