3D modelování


Lecturer
Range
0 + 4
Semester
Z
Credits
5
Completion
Kz
Time table
B6B39TDM

Annotation

Studenti praktickou cestou získají potřebné znalosti pro vytváření geometrie 3D modelů (polygonální, Nurbs a subdividion technika modelování), nastavení materiálů a světel a vytvoření krátkého animovaného filmu. Dále si vyzkouší práci se zařízením pro záznam tvaru objektu (3D laser scanner) a pro záznam pohybu postavy (Motion Capture). Předmět je kurz profesionální aplikace Maya používané v obasti produkce, post-produkce, architektuře a dalších oblastech zabývajících se 3D grafikou. V rámci kurzu si studenti osvojí zásady práce s aplikací a získají dovednosti, které uplatní při přípravě dat pro multimediální aplikace.

Lectures

1.Uživatelské rozhraní, filosofie modelování, Zadání 1. úlohy.
2.Polygonální modelování, operace nad vrcholy, hranami a tělesy.
3.Polygonální modelování - další techniky. Kontrola 1. úlohy.
4.Subdividion, modelování postupným dělením.
5.NURBS, operace nad křivkami a plochami. Odevzdání 1. úlohy, zadání 2. úlohy - komplexní model.
6.NURBS - pokročilejší operace.
7.Texturování, světlo.
8.Rendering.
9.Animace pomocí kanálů, principy.
10.Inverzní kinematika. Kontrola 2. úlohy.
11.Částicové systémy, mechanika.
12.Fluidní dynamika.
13.Dynamika: šaty, vlasy. Kompletace a odevzdání 2. úlohy.

Exercises

1.Uživatelské rozhraní, filosofie modelování, Zadání 1. úlohy.
2.Polygonální modelování, operace nad vrcholy, hranami a tělesy.
3.Polygonální modelování - další techniky. Kontrola 1. úlohy.
4.Subdividion, modelování postupným dělením.
5.NURBS, operace nad křivkami a plochami. Odevzdání 1. úlohy, zadání 2. úlohy - komplexní model.
6.NURBS - pokročilejší operace.
7.Texturování, světlo.
8.Rendering.
9.Animace pomocí kanálů, principy.
10.Inverzní kinematika. Kontrola 2. úlohy.
11.Částicové systémy, mechanika.
12.Fluidní dynamika.
13.Dynamika: šaty, vlasy. Kompletace a odevzdání 2. úlohy.

Literature and resources

  1. Chris Maraffi: Maya Character Creation: Modeling and Animation Controls, New Riders Press; 1st edition, 2003.
  2. Jason Osipa: Stop Staring: Facial Modeling and Animation Done Right, Sybex Inc., 2003.