Informace k odevzdání BP/DP


  • Zadání BP/DP musí být v okamžiku odevzdání BP/DP platné, pokud není, musíte podat na studijním oddělení DCGI na Karlově nám. žádost o prodloužení platnosti, na které musí být i souhlas vedoucího práce. Tuto žádost pošleme s vyjádřením vedoucího katedry k vyřízení panu děkanovi.
  • Do termínu pro odevzdání BP/DP nahrajte práci do KOSu (včetně zadání ZP bez podpisů) – viz návod
  • V následujícím týdnu – dle pokynů katedry – předložíte ke kontrole dva výtisky BP/DP studijní referentce DCGI na Karlově nám., 3. patro, místn.č. 319 a. Referentka zkontroluje formality, výtisky orazítkuje a vloží do nich informace pro vedoucího a oponenta o termínu pro odevzdání posudků. Výtisky následně předáte svému vedoucímu a oponentovi.
  • V každém výtisku musí být na začátku vevázáno oficiální zadání BP/DP, v jednom originál, ve druhém kopie. Práce má být vytištěna oboustranně, svázaná kvalitní vazbou – viz Směrnice děkana, čl.3, bod 11.
  • Zdrojové kódy jsou součástí závěrečné práce, podléhají hodnocení vedoucím a oponentem, a proto se nahrávají do KOSu stejně jako PDF závěrečné práce. Ve výjimečných případech se může vedoucí práce rozhodnout odložit zveřejnění závěrečné práce obsahující zdrojové kódy či jiná citlivá data. Tato dohoda musí nastat co nejdříve, ideálně 1 měsíc před termínem odevzdání, aby bylo možné včas požádat děkana FEL o schválení odkladu zveřejnění. Není však nutné žádat o odklad zveřejnění celé práce, ale pouze o některou její část. V případě odložení zveřejnení odevzdáte práci a veškeré přílohy na dvou datových nosičích spolu s výtisky práce.
  • Pokud velikost jednotlivých příloh závěrečné práce přesahuje limit pro nahrávání do KOSu, doporučujeme přílohy komprimovat a poté rozdělit na menší části, např. pomocí programu 7z (7z a -v50M archiv soubory, nebo kratší archivy: 7z a -50000000 archiv soubory).
  • Nahrajte jako součást výsledků DP/BP 6 obrázků prezentujících dosažené výsledky (rozlišení screenshotů minimálně FullHD, rendery 4k), které mohou být použity pro propagační účely (např. kalendář FEL, weby DCGI/FEL, atd). Uploadem dáváte katedře počítačové grafiky a interakce souhlas s využitím obrázků pro zmíněné propagační/prezentační účely katedry/fakulty/ČVUT. Obrázky nechť jsou zazipovány do jednoho souboru a vloženy do KOSu jako příloha s názvem imgs.zip.
  • U vedoucího práce si vyžádejte zápočet za předmět BP/DP do KOSu. Pokud je vedoucí práce externista, pošle mailem pokyn k zapsání zápočtu referentce KPGI – hores@fel.cvut.cz.
  • S posudky máte právo se seznámit nejpozději 5 pracovních dnů před termínem SZZ.