Genesis – jádro herního enginu


Michal Červenka Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2009
To, co za dnešními hrami stojí, není jen úžasná grafika, příbeh a animace, ale i výkonné herní jádro, bez kterého by si to hráč nevychutnal. Herní jádro je optimalizovaná grafická aplikace, která dokáže vstupní data proměnit ve funkční scény, a právě jeho implementací se zabývám ve své práci. V první části práce shrnu vývoj herních technologií za posledních několik let a uvedu sepsané vlastnosti některých profesionálních technologií. Druhá kapitola bude věnována vybraným grafickým efektům, které mám v plánu ve výsledné aplikaci implementovat. Oproti zadání jsem přidal do práce část věnující se řízení týmu studentů a návrhu hry, pro kterou je technologie připravována. Zbytek práce je věnován návrhu a realizaci herního jádra a doprovodných aplikací. Práce nezabíhá do detailu implementace, ale popisuje myšlenky a hlavní problémy, se kterými jsem se při psaní aplikace setkal. Na přiloženém CD si lze prohlédnout kromě výsledné aplikace i prototypy, které vznikly v průběhu příprav této práce a testují vybrané části finální implementace.