Rozšíření 3D Studia Max pro renderování vícepohledových stereoskopických animací


Tomáš Buk Vedoucí práce: Zdeněk Trávníček Bakalářská práce 2010
Hlavním zaměřením této práce je stereoskopie. Je zde vysvětlen samotný pojem, jeho aplikace a různé technologie, které prostorový zážitek umožňují. Dále je pokryta zakomponování nových poznatků do existujícího programového vybavení, za účelem vzniku zásuvného modulu. Jsou rozebrána stávající programová rozšíření, obhajuji vznik nového pluginu. Je popsán jeho postupný návrh, implementace i zhodnocení finálního produktu. Výsledkem je zásuvný modul, který dovoluje mnoho procesů, spojených s vícepohledovou stereoskopickou projekcí, zautomatizovat.