Návrh uživatelského rozhraní pro snadnou tvorbu navigačního popisu budov pro laiky


Petra Marešová Vedoucí práce: Jan Vystčil Bakalářská práce 2010
Zlepšování podmínek pro samostatný pohyb zrakově handicapovaných osob je stále aktuální problém. Tato práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní aplikace, pomocí které mohou uživatelé tvořit popisy budov pro NaviTerier. Systém NaviTerier je navigace zrakově postižených osob ve vnitřních prostorách pomocí mobilního telefonu. V první části práce jsou zkoumány požadavky na strukturu popisu a na aplikaci samotnou. Při návrhu se klade velký důraz na jednoduchost a intuitivnost rozhraní. Je postupně navrženo několik prototypů a ty jsou otestovány. Výsledný návrh je ověřen s uživateli metodou testů použitelnosti. V závěru práce jsou vyhodnoceny výsledky testování a je doporučen směr dalšího vývoje.