Více-dotykové rozhraní pro interaktivní stoly


Pavla Balíková Vedoucí práce: Jan Buriánek Bakalářská práce 2011
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou více-dotykových stolů spolu s aplikačními rozhraními pro tvorbu programů na tyto stoly. První část je zaměřena na historický vývoj dotykových zařízení, jejich základní dělení a popis vlastností nejznámějších více-dotykových stolů na trhu. Další část se věnuje porovnání programátorských rozhraní pro tvorbu více-dotykových aplikací na interaktivní stoly. Práce také mapuje základní problémy při tvorbě dotykové aplikace pro více uživatelů. Implementační část si klade za cíl, vytvořit aplikaci pro více-dotykový stůl SMART Table, která bude určena malým dětem a bude ctít zásady tvorby uživatelského prostředí pro práci většího počtu uživatelů na jedné ploše. Bude demonstrovat možnost jejich spolupráce a komunikace. Poslední část se zaměřuje na řešení propojení více-dotykových stolů tak, aby byla umožněna jejich spolupráce. Návrh se týká zejména vzdělávacího prostředí, tedy umožnění kooperace žáků na interaktivních stolech při výuce.