UI interakčního modelu pro vývojáře


Ondřej Havelka Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec Bakalářská práce 2011
Práce se zabývá návrhem (a implementací) uživatelského rozhraní pro interakční model pro vývojáře. Interakční model bude sloužit vývojářům při návrhu přístupných aplikací. Uživatelské rozhraní slouží jako vstup do rozsáhlé ontologie. Po zpracování vstupních parametrů, které vývojář zadá, mu interakční model nabídne doporučení pro vývoj aplikace zohledňující potřeby jím definovaného typu postižených uživatelů. Návrh probíhá s velkým důrazem na použitelnost a efektivitu rozhraní, rozhraní je otestováno. Práce je součástí mezinárodního projektu AEGIS.