Testování přístupnosti stránek státní správy ČR


Václav Trpák Vedoucí práce: Adam Sporka Bakalářská práce 2012
Tato bakalářská práce má za úkol ověřit aktuální stav přístupnosti webových stránek státní správy. K tomuto ověření byla po konzultacích s uživateli definována metodika hodnocených parametrů. Byl proveden test s uživateli a jeho výsledky využity k ověření základních předpokladů, z nichž metodika vychází. Tato pravidla byla použita k ověření přístupnosti deseti vybraných webových stránek státní správy. Ke každé webové stránce byl sepsán detailní přehled nálezů včetně souhrnné tabulky obsahující určení rozsahu problému.