Aplikace pro podporu běhu


Matúš Michalov Vedoucí práce: Adam Sporka Bakalářská práce 2013
Stúpajúci trend v starostlivosti o zdravie formou relaxačných behov a vyspelosť mobilných technológií vytvára priestor pre tvorbu užitočných aplikácii na ich podporu. Opornou hudbou pri behu je možné nie len spríjemňovať túto činnosť, ale aj zlepšovať koncentráciu a rytmus. Tieto dva faktory sú veľmi dôležité pre správnosť cvičenia, behu. Cieľom tejto bakalárskej práce je práve vytvoriť aplikáciu, ktorá by dokázala podľa bežcovho tempa behu vyberať prehrávané skladby, podvedomým spôsobom ho udržiavať v rytme a tak spríjemňovať správnou hudbou beh - rytmicky ako napríklad pri tanci. v dobe písania bakalárky nebola k nájdeniu aplikácia podobného druhu. Prínosom bakalárky je teda samotná aplikácia, ktorá ponúka užívateľom novú možnosť zlepšiť a spríjemniť relaxačný beh.