3D modelář interiérů pro tablety


Peter Šomló Vedoucí práce: Michal Hapala Diplomová práce 2013
Diplomová práce se zabývá problematikou aplikací pro interiérový design. Analyzuje schopnosti dostupných nástrojů pro modelování interiérů pro desktopy a tablety. Navrhuje postup pro implementaci aplikace pro tablet iPad. Popisuje a rozebíra kroky k vytvoření dané aplikace. Na základě zpětné vazby uživatelů navrhuje možnosti rozšíření.