Multiplatformní hra pro více hráčů


Jakub Wagner Vedoucí práce: Adam Sporka Diplomová práce 2013
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit základ pro cross-platformní multiplayer hru. Součástí tohoto úkolu bylo navržení uživatelského rozhraní a jeho otestování s uživateli. Po implementaci prototypu klienta a serveru hry se testováním podařilo ověřit existenci problému, kdy stejnou hru hrají různí hráči na zařízeních o nestejné náročnosti na ovládání. Tyto rozdíly v náročnosti ovládání se podařilo částečně kompenzovat změnou herních parametrů. Tato diplomová práce tedy provádí čtenáře procesem tvorby multiplayerové hry od prvotních návrhů a analýzy až po implementaci a testování s uživateli.