Jednoduchý grafický nástroj ovládaný elektromyografickými senzory


Tomáš Flek Vedoucí práce: Adam Sporka Bakalářská práce 2014
Tato práce je zaměřená na design, implementaci a testování jednoduchého grafického nástroje ovládaného elektromyografickými senzory. Většina lidí používá různé grafické editory, které ale nejsou obvykle přístupné pro lidi s těžkým pohybovým postižením. Lidé s tímto postižením interagují s počítačem skrze limitovanou množinu vstupních „signálů“, jako je stisk tlačítka, zatnutí svalu, atd. Elektromyografické senzory poskytují prostředky pro fyzické realizace těchto vstupních kanálů. Cílem této práce bylo použít sadu takových senzorů, které umožňují jednoduchou editaci GIF obrázků.
Cena děkana za vynikající bakalářskou práci