Trojrozměrné modelování ve virtuální realitě


Vojtěch Krs Vedoucí práce: Ondřej Jamriška Bakalářská práce 2014
Sculptování je populární metodou 3D modelování, která by mohla využít nových pokroků v oblasti virtuální reality. Tato práce se zaměřuje právě na implementaci sculptovacího systému ve virtuálním prostředí. Pro zobrazení virtuálního prostředí byly použity brýle pro virtuální realitu, Oculus Rift, přičemž interakce uživatele s tímto prostředím je umožněna pomocí Razer Hydra, ovladačů sledující pohyb a orientaci rukou. Samotné modelování využívá trojúhelníková sítě zjemněná dle potřeby. Systém byl úspešně implementován a otestován. Dokazuje, že 3D modelování, zejména sculpting, ve virtuální realitě má smysl a navíc nabízí uživateli reálný dojem hloubky a velikosti spolu s intuitivním ovládáním.
ICT Diplomová práce roku