Metody rychlé stavby hierarchií obálek


Daniel Meister Vedoucí práce: Jiří Bittner Diplomová práce 2014
Hierarchie obálek je jedna z nepoužívanějších akceleračních datových struktur v počítačové grafice. Tato práce se zabývá rychlou paralelní konstrukcí hierarchie obálek na grafických procesorech. Implementoval jsem dva konstrukční algoritmy v technologii CUDA. První algoritmus je založen na dělení prostorovým mediánem a Mortonových kódech. Druhý algoritmus využívá SAH heuristiku k minimalizaci ceny výsledné hierarchie. Oba algoritmy jsem testoval v zobrazovacím systému, který je založený na algoritmu zpětného sledování paprsku.