Srovnání knihoven pro vrhání paprsku


David Král Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2015
Vrhání, či sledování paprsku jsou techniky v počítačové grafice používané ke generování obrázků pomocí sledování cesty světla skrz pixely obrazové roviny. Tyto techniky se snaží co nejvíce simulovat jevy, které se dějí při interakci světla s objekty v reálném světě. To znamená, že obrázky produkované těmito technikami dosahují velké realističnosti, ale je k tomu zapotřebí většího výpočetního výkonu, než je tomu u technik generujících obrázky mnohem méně realistických. Předmětem této bakalářské práce je porovnat pět vybraných nástrojů, které podporují tvorbu aplikací používajících vrhání, či sledování paprsku, a to jak pomocí porovnání parametrů těchto nástrojů, tak pomocí testů jejich efektivity a kvality.