Granularní zvukový syntezátor


Pavel Lieberzeit Vedoucí práce: Adam Sporka Diplomová práce 2015
Cílem této práce je navržení vlastní techniky granulární syntézy a její implementace jako plugin použitelný v Digital Audio Workstation prostředí. Navržená technika umožňuje granulární syntézu zvuku za využití semi-náhodně vybíraných vzorků z dodaného vstupního zvuku. Plugin byl implementován ve formátu VSTi 2 a úspěšně používá navrženou techniku. Výsledný plugin lze využívat pro skládání hudby, kde je vyhledáván jistý prvek náhody při výběru zvuku.