Vizualizace informace na webu


Róbert Čepa Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2016
Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s dostupnými nástrojmi pre vizualizáciu dat na webe, vykonať nad nimi analýzu a porovnať tieto nástroje z hľadiska vizualizácie rôznych typov dát, možností interakcie s datami, možnosti rozšíriteľnosti a dostupnosti/ceny. Na základe analýzy si jeden z nástrojov vybrať a implementovať v ňom aplikáciu pre vizualizáciu adresárovej štruktúry z Google Drive. Aplikácia umožňuje priehľadnú vizualizáciu atributov súborov a adresárov. Aplikácia obsahuje dva prepojené pohľady na rovnaké data, v ktorých je možné s datami interagovať.