Procedurální modelování měst vyvíjejících se v čase


Petr Frantál Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Bakalářská práce 2016
Tato bakalářská práce představuje možnosti tvorby 3D modelů měst, které simulují jejich vývoj v průběhu času. Pro modelování měst v této práci uvažujeme využití procedurálního modelování. Práce nejdříve uvádí motivaci pro tvorbu časově proměnných modelů měst. Poté obsahuje úvod do řešené problematiky a procedurálního modelování. Dále je uvedena analýza vývoje města v čase a změn, které přitom nastávají. Další částí práce je návrh, kde jsou představeny principy popisující tvorbu města vyvíjejícího se v čase a také parametry, kterými lze ovládat vývoj města v průběhu času. Další součástí práce je implementace těchto principů v programu CityEngine, který slouží k tvorbě modelů měst a využívá procedurálního modelování. Tato implementace je popsána v následující stejnojmenné kapitole. Implementace je otestována vytvořením tří rozdílných vzorových měst s uvedením postupu a využitím parametrů pro ovládání vývoje. Tyto výsledky jsou následně zhodnoceny.
Cena děkana za vynikajici bakalářskou práci