Interakce s 3D objekty ve virtuální realitě


Tereza Kašparová Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Bakalářská práce 2016
Teoretická část této práce se zabývá analýzou/volbou zařízení pro zobrazení virtuální reality, vybraných zařízení pro interakci s 3D objekty a analýzou/volbou 3D kurzorů. Dále se věnuje 3D verzi Fittsova zákona a analýzou testování. Praktická část se zabývá návrhem prototypů pro vybraná zařízení, které budou sloužit k otestování a porovnání ukazovacích technik. Zabývá se od kompletního návrhu scény po testovací scénáře a způsobem interakce s objekty zvolenými zařízeními. Na návrh uživatelského rozhraní navazuje popis implementace prototypů. Závěr práce obsahuje přípravu uživatelského testování, průběh testování, postřehy participantů, výsledky testování a nakonec analýzu výsledků s dalšími možnostmi rozvoje prototypů.