Prototyp aplikace pro mobilní zařízení pro komunitní sběr geografických informací v městské zástavbě


Michaela Riganová Vedoucí práce: Jan Balata Bakalářská práce 2017
Vytvoriť spoľahlivý navigačný systém je komplexné zadanie, ktoré so sebou prináša nové výzvy, ak tento systém vytvárame špeciálne pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Ľudia s obmedzenou mobilitou majú omnoho vyššie nároky na informácie o dostupnosti trás. Pre navigáciu potrebujú podrobnú znalosť existujúcich orientačných bodov, prekážok a vlastností peších komunikácii. Riešením je použiť profesionálne vytvorenú geodatabázu, avšak profesionálny výskum v teréne je príliš časovo a finančne náročný. Jedným z návrhov ako tieto dáta získať je geo-crowdsourcing ako alternatíva k profesionálnemu zberu dát. V tejto práci prezentujeme výsledky výskumu zameraného na návrh užívateľského rozhrania mobilnej aplikácie pre zber informácii o dostupnosti peších komunikácii. Tento zber bude prevádzaný širokou verejnosťou, čím znížime čas a náklady, ktoré sú potrebné pre zber dát prevádzaný profesionálmi. Výsledky prevádzaného výskumu naznačujú aplikovateľnosť tohto prístupu do praxe, ak užívateľom poskytneme správne vedenie v podobe podrobných inštrukcii a ilustračných obrázkov, ak užívatelia použijú odporúčané meracie techniky a ich úsilie je podporované a odmeňované gamifikovanou vrstvou aplikácie.