Navigace nevidomých osob v městské zástavbě s využitím hromadné dopravy


Jakub Berka Vedoucí práce: Jan Balata Diplomová práce 2018
Tato práce se zaměřuje na problematiku navigace osob se zrakovým postižením v městském prostředí. Hlavním cílem této práce je umožnit bezproblémové propojení vnitřní a venkovní navigace včetně využití veřejné dopravy. Je představen soubor navigačních instrukcí určených pro navigační systémy založené na chodníkové síti zaměřených především na přechody mezi prostředími a využití veřejné dopravy. Za tímto účelem byly provedeny dva experimenty se zrakově postiženými a naši metodu jsme vyhodnotili na low-fidelity prototypech. Dále jsme zkoumali využití Bluetooth majáků jako synchronizaci na rozhodovacích bodech trasy, za účelem překonání možné ztráty orientace a umožnení zotavení se z chyb během navigace. Pro vyhodnocení navrhovaného řešení byl vytvořen high-fidelity prototyp navigační aplikace, který byl následně kvalitativně otestován s uživateli. Výsledky experimentů s uživateli jsou doporučení pro budoucí vývoj navigačního systému pro zrakově postižené.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci