Efektivní zobrazování zemského povrchu pro vizualizaci letecké dopravy


Vojtěch Kaiser Vedoucí práce: Jiří Bittner Diplomová práce 2018
Při vykreslování rozsáhlých scén se potýkáme s jinými problémy než v případě scén pro kinematografii nebo počítačové hry. Těmto problémům se musíme věnovat na nižší úrovních vizualizačních enginů. V případě této práce řešíme vykreslování povrchu země pro libovolnou konfiguraci kamery, a snažíme se maximalizovat vizuální kvalitu vykreslených snímků vyhýbajíc se viditelným poklesům ve vykreslovací frekvenci. Naše vstupní data jsme rozložili do hierarchické datové struktury, a s pomocí inkrementálního algoritmu stavíme řez touto hierarchií s ohledem na vizuální kvalitu a cenu vykreslení jednotlivých elementů. Představená implementace udržuje stabilních 60 snímků za vteřinu při vykreslování povrchu země z kterékoliv vzdálenosti a směru. Výsledný přístup funguje pro všechny uvedené scénáře použití pro AgentFly simulační systém, avšak další vývoj je nezbytný.