Potlačování distraktorů v zorném poli řidiče během řízení vozidla


Tomáš Kolařík Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec Diplomová práce 2018
V práci je čtenář nejdříve seznámen s problematikou reklamy podél silnic a distrakcí, kterými na řízení působí. V práci samotné se potom soustředím konkrétně na billboardy. Vyjmenuji jejich druhy a specifické vlastnosti. Poté navrhuji dvě metody redukce distrakcí způsobených billboardy - začernění obsahu a skrytí billboardu ve scéně pomocí metod jako například Content Aware Fill. Po definování těchto metod tyto dvě metody testuji pomocí simulátoru řízení a potom vyhodnocuji závěry z tohoto testování. Na závěr ukazuji implementaci výsledné metody z předchozí kapitoly pomocí veřejně dostupného projektu zaměřeného na počítačové vidění a trénovacích dat extrahovaných z testování na simulátoru.