Kvalitativní srovnání metod pro přenos výtvarného stylu


Michal Kučera Vedoucí práce: Daniel Sýkora Diplomová práce 2018
V této práci se věnuji současnému stavu techniky na poli metod pro přenos výtvarného stylu, popisuji přístup různých vědeckých skupin k řešení této problematiky a porovnávám vlastnosti jejich přístupů. Tuto studii rovněž obohacuji sérií testů a experimentů s cílem porovnat kvality výstupů těchto metod.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci