Optimalizace akceleračních datových struktur pro fotorealistické zobrazování


Michal Navrátil Vedoucí práce: Jiří Bittner Diplomová práce 2018
Práce pojednává o metodách optimalizace akceleračních datových struktur hierarchie obálek a jejich použití při sledování paprsku. Na základě analýzy použitého softwaru PBRT je navržena množina metod kombinující pohledově závislé optimalizace, nebo optimalizace podle geometrie objektů ve scéně společně s nově navrženou metodou průchodu hierarchie s využitím nahlížecí tabulky. Navržené metody jsou implementovány v jazyce C++ za použití softwaru PBRT. Výsledkem práce je snížení počtu prováděných testů průsečíku s paprskem až o 54 % a celkové snížení potřebného času syntézy obrazu v průměru o 23 %.