Vizualizace síťových toků v infrastruktuře cloudu


Pavel Podaný Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Diplomová práce 2018
Cloudové počítačové systémy v moderním světě dosahující stále větší presence a komplexnosti a mnohé z nich obsahují stovky či tisíce unikátních vnitřních sítí. Kvalitní monitoring takovéto infrastruktury poté může být extrémně složitý nebo i nemožný. Tato práce se zaobírá rozborem reálného cloudového systému BigCloud zaměřeného na tvorbu a správu virtuálních strojů a sítí mezi nimi a analýzou, návrhem a implementací webové aplikace, která by dokázala vizualizovat datové toky uvnitř virtuálních sítí (nejen) tohoto cloudu.