Realizace asymetrické kooperativní hry – 3D prostředí


Martina Klimešová Vedoucí práce: Adam Sporka Bakalářská práce 2019
Tato práce popisuje vývoj asymetrické kooperativní hry I'm In pro dva hráče. Každý z hráčů hraje na svém zařízení v roli agenta nebo hackera a pomocí verbální komunikace společně plní mise. Tato práce se zaměřuje na část hry, kde hráč hraje v roli agenta, a popisuje její návrh, implementaci a úpravy na základě uživatelského testování. Hra vznikla ve spolupráci s Pavlou Křivanovou, která se zaměřila na vývoj části hry, kdy je hráč v roli hackera. Hra je specifická v tom, že přestože každý z hráčů hraje na svém zařízení, nepotřebují ke hře síťové spojení, což je výjimečné. V práci jsou popsány nejpodobnější nalezené asymetrické kooperativní hry, které jsou nezávislé na síťovém spojení, ale i ty, které síťové spojení vyžadují. V rámci této práce je vytvořena výuková sekce a první mise hry. Hra je připravena pro snadné rozšíření přidáním dalších misí. Hra byla vyvinuta v programu Unity ve verzi 2017.1.1f1 pro platformu PC.