Realizace asymetrické kooperativní hry – manuál


Pavla Křivanová Vedoucí práce: Adam Sporka Bakalářská práce 2019
Tato práce se zabývá tvorbou asymetrické kooperativní počítačové hry I'm In pro dva hráče. Hráči mají různé role (agent a hacker) a plní společně pomocí verbální komunikace dané hádanky, přičemž každý hraje na svém zařízení. Zařízení nejsou při hře nijak propojena. Tato práce se primárně zaměřuje na část hry, kde je hráč v roli hackera. Rozebírá se zde analýza současných podobných počítačových her. Následuje popis návrhu hry, implementace, testování s uživateli a následné úpravy na základě tohoto testování. Na celkové hře bylo spolupracováno s Martinou Klimešovou, která tvořila druhou část hry, kde je hráč v roli agenta. Výsledkem práce je funkční asymetrická kooperativní počítačová hra složená z těchto dvou částí. Hra je vytvořena v Unity (ve verzi 2017.1.1f1) a určena pro PC.