Integrace interních a externích popisků


Václav Pavlovec Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Diplomová práce 2019
Tato diplomová práce se zabývá automatickým rozmístěním popisků. Popisky mohou být umístěny přes daný objekt (angl. Internal Labelig) či vedle daného objektu (angl. External Labeling), přičemž jsou s ním spojeny čárou. V této práci se pokouším zkombinovat tyto dva přístupy a popisky umísťovat smíšeně. Zároveň se snažím popisky umístěné vně objektu umístit tak, aby k jejich asociaci s ním nebyla čára potřebná. V textu práce nejprve uvádím existující přístupy k této problematice. Následně analyzuji problémy spojené se smíšeným umísťováním popisků a na základně analýzy provádím implementaci. Funkčnost algoritmu je otestována na šesti modelech. Se třemi z nich je provedena uživatelská studie.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci