Konfigurovatelný nástroj pro vytváření syntetických datových sad


Tomáš Bubeníček Vedoucí práce: Jiří Bittner Diplomová práce 2020
Při vyhodnocování funkcionality algoritmů z oboru počítačového vidění či při trénování nových algoritmů za pomocí metody strojového učení, velké množství algoritmů obsahujících dodatečné ground truth výstupy, které reprezentují ideální výsledek daných algoritmů. V této práci jsme analyzovali existující datatové sady určené pro počítačové vidění. Zkoumali jsme, jak jsou taková data získávána jak ve skutečném světě, tak pomocí simulací. Navrhli jsme nástroj na zjednodušení tvorby syntetických dat tohoto typu a naimplementovali jsme ho jako rozšíření editoru Unity. Naše implementace je schopná využít texturované 3D modely a na jejich základě generovat mimo jiné informaci o povrchových normálách, hloubkových mapách, sémantické segmentace, optického toku a pohybových maskách. S využitím našeho nástroje jsme vygenerovali tři ukázkové datové sady.