Prototypování dotykových uživatelských rozhraní v automobilech


Markéta Hejná Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Diplomová práce 2020
Tato práce se zabývá návrhem způsobů pro zjednodušení tvorby prototypů dotykových rozhraní automobilů. Na základě seznamu požadavků na vlastnosti takových prototypů jsem analyzovala několik technologií pro návrh uživatelských rozhraní a vybrala takovou, pomocí které se dají navržené způsoby implementovat. Výsledkem je knihovna tříd a sada doporučení, které prototypování usnadňují. Vzniklé poznatky jsou demonstrovány na implementaci prototypu rozhraní reálného automobilu.