Aplikace pro design a export závodů stopy


Mykola Isaiev Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Bakalářská práce 2020
Vytváření trojrozměrných scén závodních tratí vyžaduje znalost specifického softwaru a může být časově náročné. Výzkumné centrum Smart Driving Solutions používá řidičský simulátor Cruden Panthera pro řadu interních a externích účelů. Simulátor poskytuje možnost používat vlastní scény závodních tratí, což je nezbytné pro výzkum. Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci nástroje pro návrh a editaci závodních tratí, který by umožnil vytváření scén tratí a jejich následný import do Cruden Panthera. Hlavní funkční požadavky aplikace byly analyzovány především z hlediska použitelnosti a integrace s Cruden Panthera. Závodní trať byla definována Bézierovou křivkou a mnohoúhelníkem profilu drahy. Byl prozkoumán proces importu scény do Cruden Panthera. Výsledky analýzy pak byly použity při návrhu a implementaci aplikace. Finální implementace editoru byla poté použita k vygenerování několika příkladů scén tratí a byl stanoven obecný směr pro budoucí vylepšení aplikace.