Implementace vykreslovacího systému v Rustu


Eduard Lavuš Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2020
Vulkan je dnes de-facto štandardom pre otvorené mnoho-platformové vykresľovanie grafiky v reálnom čase. Vývojári môžu vďaka Vulkanu naplno využiť silu grafických kariet na mnohých platformách vďaka jeho jednotnému dizajnu. Vulkan naviac prináša mnoho vylepšení v porovnaní so starším OpenGL. Vulkan je však zameraný na omnoho nižší level ako OpenGL a preto vyžaduje viac práce na strane vývojára. Táto práca predkladá knižnicu v jazyku Rust so základnými typmi a vysokoúrovňovým návrhom na vytváranie a spracovávanie objektov Vulkanu bezpečne vo viac vláknovom prostredí a s minimálnym dopadom na rýchlosť. Diskutované sú aj výhody jazyka Rust pre túto konkrétnu úlohu. Naviac je porovnaná rýchlosť a veľkosť kódu voči Rustovej knižnici ash, ktorá poskytuje priame prepojenia do Vulkan API napísaného v jazyku C.