Tvorba modulárních 3D komponent pro videohry


Alena Mikushina Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2020
Hráči počítačových her mají stále vyšší a vyšší nároky na grafické zpracování herního světa a jeho detaily. Aby jim mohlo být vyhověno, grafici musí neustále upravovat svůj přístup a používané modelovací techniky. Jeden z moderních a populárních přístupů je založen na modularitě a modulárním designu. Přestože tento přístup má spoustu benefitů, přesný popis technik a znalostí spojených s tímto konceptem není stále pevně definovaný. Tato práce poskytuje náhled na různé modelovací techniky, software pro 3D modelování a detailní popis modulárního přístupu aplikovaného v aktuálních počítačových hrách. Kombinací procedurálních modelovacích technik a modulárního designu jsme v programu Houdini připravili několik assetů už pouze čekajících na reálné využití. Dále jsme v Unreal Enginu poskládali testovací scénu a tím získali hlubší přehled o výhodách a nevýhodách použitého přístupu k tvorbě grafiky počítačových her.
Cena děkana za vynikajici bakalářskou práci