Hodnocení výkonu hráce – metodika a implementace


Michal Pozník Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2020
Předmětem práce je analýza možností hodnocení akcí hráče v počítačových hrách a implementace modulu, který by byl schopen hráči takové hodnocení poskytnout jako zpětnou vazbu. Práce nejprve rozebírá analýzu předchozího výzkumu, existujících řešení a průzkumu mezi hráči. Další část obsahuje shrnutí možností evaluace a prezentace zpětné vazby hráči. Poslední část je pak o mé implementaci takového modulu. Modul byl implementován ve hře The Chaser, vyvinuté v rámci předmětu B4B39HRY v zimním semestru 2018/2019 týmem 11. The Chaser je hra, ve které je možné sbírat suroviny, z nich stavět svatyně, bořit protivníkovy svatyně a s tímto protivníkem bojovat. Modul byl vyvíjen v Unity, konkrétně ve verzi 2018.3.7f1.