Mobilní aplikace Osobní zdravotní deník


Daniela Hradilová Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2021
Cílem práce je navrhnout, implementovat a otestovat mobilní aplikaci pro pravidelné sledování osobních zdravotních údajů. Aplikace má umožnit záznam a sledování uživatelem zvolených dat souvisejících s jeho zdravotním stavem, následnou vizualizaci dat a reflexi uživatele nad daty, která může sloužit jako podklad ke změnám nebo úpravě životního stylu a následně k potenciálnímu zlepšení zdravotního stavu nebo kvality života uživatele. Primární cílovou skupinou jsou osoby s chronickým onemocněním. Konkrétní parametry aplikace byly ověřeny v rámci analýzy. Navíc byly identifkovány požadavky na bezpečnost a soukromí uživatele a na designově čisté neutrální uživatelské rozhraní aplikace. Na tomto teoretickém základě byl postaven prototyp aplikace, který byl následně otestován a tyto výsledky sloužily jako podklad k samotné implementaci aplikace a jejího uživatelského rozhraní, které byly také otestovány. Konečná funkční aplikace je výstupem práce.