Správa velkých dat z dopravních senzorů pomocí jejich vizualizace


Lucia Semanová Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Diplomová práce 2021
Cílem této práce je implementovat prototyp systému pro vizualizaci a správu dopravních senzorů. Za účelem návrhu prototypu byl proveden uživatelský výzkum se zkušenými dopravními inženýry a analýza stávajících komerčních řešení. Výzkum uživatelů ukázal, že uživatelé musí pracovat s geografickými daty proměnnými v čase. Analýza dále odhalila, že na současném trhu neexistuje jediné řešení, které by uspokojilo všechny požadavky uživatelů shromážděné během průzkumu uživatelů. Tyto požadavky byly základem, pro vytvoření low-fidelity prototypu, který byl následně použít při implementaci high-fidelity prototypu. Dopravní analytici jsou schopni použít tento prototyp a využít geografickou informaci pro správu historických dat a také k hledání nových vzorů v dopravě. Použitelnost prototypu byla vyhodnocena pomocí standardní techniky testování použitelnosti s 9 účastníky. Při testování použitelnosti bylo zjištěno několik problémů. Tyto problémy však lze snadno opravit a prototyp tak celkově poskytuje komplexní systém určený pro dopravní analytiky.