Logická 3D hra


Petr Varga Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Bakalářská práce 2021
Tato práce analyzuje proces navrhování her, mechaniky logických her a vytváření modulárních komponent. Tuto analýzu následně použiji k navržení své vlastní hry a vytvoření této hry v Unity. Následně tuto hru otestuji.