Dynamické difuzní globální osvětlení


Michal Hvězda Vedoucí práce: Jiří Bittner Diplomová práce 2022
Představujeme naši implementaci algoritmu pro výpočet globálního osvětlení v reálném čase založený na světelných polích z nedávno vydaného článku. Tato metoda využívá sledování paprsků pro aproximaci několika násobného odrazu světla ve virtuální scéně. Dále představujeme naši metodu, která využívá konceptů implementovaného algoritmu pro výpočet globálního okolního zastínění v reálném čase. Představujeme také námi navrhnuté rozšíření algoritmu jako kaskády světelných polí a selektivní aktualizace sond v závislosti na okolní geometrii. Nakonec, diskutujeme nad možnými dalšími rozšířeními jako adaptivní množství generových paprsků a umístění sond.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci