Návrh multimediální pomůcky pro učení se Braillova písma


Martina Klimešová Vedoucí práce: Dominika Palivcová Diplomová práce 2022
Tato práce popisuje návrh a vývoj nové multimodální pomůcky pro výuku braillova písma. Vychází z rozsáhlého explorativního výzkumu zrakového postižení a čichu. Nová pomůcka by měla sloužit učitelům při prvním seznámení studentů s braillovým písmem a zároveň studentům poskytnout zábavnou formu procvičování při samostudiu. Během celého vývoje jsme se soustředili především na uživatele a jeho potřeby. Návrh a vývoj byl pravidelně konzultován jak se zrakově postiženými, tak s odborníky na výuku braillova písma. Po mnoha iteracích byl sestaven a otestován high-fidelity prototyp. Na základě tohoto testování byl návrh přepracován a vylepšen. Pomůcka představuje úplně nový a inovativní způsob výuky braillova písma, protože oproti aktuálně dostupným řešením využívá vůně jako pomůcku pro zapamatování si symbolů jednotlivých písmen. Předností je také využití standardního velikosti braillova písma, která umožnuje snadnější přechod k plynulému čtení. Během návrhu pomůcky byl kladen důraz na použitelnost a dostupnost. Pro hlavní části pomůcky je použit recyklový odpadový materiál. Pomůcka je doplněna mobilní aplikací, která umožnuje využití i při samostudiu a zárověň ozvlášťňuje interakci s pomůckou.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci