Vzhled materiálů v unity


Jakub Kyselka Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2022
Hlavním cílem této práce je popsat základní BRDF funkce, empirické a fyzikální, používáné pro výpočet množství odraženého světla v materiálech a porovnat hlavní grafické pipeliny herního enginu Unity (Default, HDRP, URP) a jejich hlavní shadery. Součástí práce je také implementace aplikace v Unity pro porovnávání Unity pipeline a jejich shaderů.