Společenská hra ve virtuální realitě s využitím prvků arterapie


Tereza Preislerová Vedoucí práce: Uršula Žákovská Diplomová práce 2022
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat společenskou hru ve virtuální realitě, která by využívala výtvarnou tvorbu jako hlavní herní mechaniku a příznivě působila na skupinovou dynamiku hráčů. Inspirace byla čerpána z průběhu skupinové arteterapie, rešerše existujících aplikací a uživatelského výzkumu. V práci jsou popsána témata využívaná při arteterapii, provedená rešerše existujících řešení se soustředila na hry využívající výtvarnou tvorbu nebo podporující skupinovou dynamiku. Cílem uživatelského výzkumu bylo zjistit, jaký má cílová skupina mladých lidí vztah ke kresbě a jaké další tvůrčí aktivity by bylo vhodné do hry zapojit. Návrh byl implementován v herním enginu Unity, výsledkem je funkční prototyp pro 2-4 hráče, kteří mohou společně kreslit ve 3D prostoru volně, nebo dle zadání v časovém limitu. Součástí práce je dále popis průběhu a vyhodnocení závěrečného uživatelského testování, které ukázalo, že vytvořená hra ve virtuální realitě má potenciál zlepšování vztahů ve skupině, a to zejména pro hráče, kteří se nemohou potkat v reálném světě.